Manuální Fyzioterapeutická Korekce

  • Léčba a zmírnění pohybových obtíží 

  • Uvolnění svalů, kloubů a fascií 

  • Regenerace tělních systémů 

Co Vás čeká ? 

Podíváme se společně na stav Vašich svalů, kloubů, cévního a lymfatického systému, vnitřní orgány, jakékoli jiné zdravotní obtíže, prodělané úrazy, operace, a v neposlední řadě také psychické naladění.
Vše v pěti základních krocích za pomoci sofistikované aplikace MFK.

Anamnéza 

Nahlédneme do historie Vašeho těla, aktuálních problémů, bolestí, jizev, úrazů, zranění a případných operací. Co vše Vaše tělo nese a zvládlo ustát?

Vyšetření

Vyšetření je založené na aktuálním fungování Vašich svalů a svalové rovnováze. Projdeme spolu svalový test ve 41 pozicích.

Diagnostika

Díky diagnostice můžete nahlédnout skrze zobrazení v aplikaci do svého těla a pochopit funkční souvislosti.

Terapie 

Terapie probíhá ve spolupráci s MFK aplikací. Ta pomáhá terapeutovi hlídat aktivní i latentní spoušťové body a vytvářet optimální odezvu ve vzdálených tkáních.

Kontrola

Na závěr je důležité krátce otestovat funkčně blokované svaly a jejich zapojení do pohybu.

Proč aplikace MFK?

Aplikace pomáhá ke společnému propojení pohledu klienta s terapeutem během léčby a péče o pohybový systém.

Hlavní výhody:
Vizualizace subjektivních obtíží.
Porozumění zdroji bolesti.


Propojení tělních systémů.
Účinný recept na bolest. 


Navržení terapie na míru.
Dostupnost plné historie terapií.

Ceník

Vstupní vyšetření i terapie probíhají vždy individuálně a jsou přizpůsobeny specifickým potřebám klienta. 

Individuální terapie

Vstupní vyšetření 90min.
1200 Kč
Terapie 60min.
1000 Kč

Kontakt

Studio Empatie, Husova 26, Úvaly 25082

+420723803704

adela@fyzioprostor.cz

Středa 9 - 17